آزمایش خون پزشکی

آزمایش های ضروری قبل از بارداری کدامند؟

همه ما از اهمیت مراقبت های پزشکی پیش از بارداری برای اطمینان از سلامت مادر و جنین باخبریم. ولی امروزه بسیاری از متخصصین توصیه می کنند که زنان پیش از باردار شدن برای مراقبت پیش از بارداری با یک متخصص زنان و زایمان ملاقات داشته باشند. در ادامه به آزمایش های ضرروی قبل از بارداری […]ادامه مطلب .