اسلایدر خدمات سرویس و تعمیر خودرو

در موقع جوش آوردن ماشین چه کنیم؟

یک اشتراک بین انومبیل و انسان این است که اتومبیل هم جوش می آورد و اصطلاحا آمپر می چسباند برعکس انسان که از روی هیجان جوش می آورد، جوش آوردن اتومبیل از شدت گرما و فشار می باشد که کاملا منطقی است. اما در موقع جوش آوردن ماشین چه کنیم؟   0ادامه مطلب .