شرایط استفاده از خدمات نرم افزارهای پلاک برای کاربران

استفاده از پلاک به‌منزله‌ی قبول تمامی شرایط و مقررات ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلا اعتبار می‌‌نماید. شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزارهای پلاک را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از طریق نرم‌افزارهای پلاک یا در قالب پیامک و ای‌میل به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ادامه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات پلاک، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد.

توجه: هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به‌منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.


ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات
 • ۱-۱- ارائه دهنده خدمات : منظور شخص حقیقی یا حقوقی بوده که به عنوان پیمانکار با پلاک همکاری می نماید و ارایه دهنده ی خدمت به خدمت گیرنده می باشد و پلاک یار نامیده میشود .
 • ۲-۱- خدمت گیرنده : منظور متقاضی استفاده از خدمت های ارایه شده در پلاک می باشد که مشتری نامیده میشود.
 • ۳-۱- کاربر : هر شخص حقیقی یا حقوقی استفاده کننده از پلاک فارغ از ماهیت پلاک یار یا مشتری بودن وی .
 • ۴-۱- پلاک: فضای مجازی در دسترس کاربران میباشد که پل ارتباطی بین مشتری و پلاک یار را به جهت ارائه خدمات فراهم آورده است .
 • ۵-۱- شرکت: شرکت فناوران خدمت محور صبا که نسبت به ارائه خدمات پلاک اقدام می‌کند.
 • ۶-۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات در سامانۀ پلاک ایجاد کرده‌اند.
 • ۵-۱- اعتبار: مبلغی است که مشتریان در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات پلاک دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا به صورت هدیه از طریق پلاک در حساب کاربری کاربر طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
 • ۸-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران پلاک یار و مشتریان در اختیار پلاک قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات پلاک در اختیار شرکت قرار داده می‌شود.

ماده ۲ - حساب کاربری
 • ۱-۲- کاربران با ثبت نام در پلاک و همچنین با هر بار استفاده از خدمات پلاک می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری پلاک را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن اقدام به خرید خدمت کرده اند . این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از پلاک به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
 • ۲-۲- استفاده کننده از پلاک ملزم به ایجاد یک حساب کاربری در پلاک میباشد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در پلاک کنند. برای استفاده از پلاک، کاربر مذکور میبایست اطلاعاتی از جمله نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در سامانۀ پلاک ثبت نماید.
 • در خصوص اشخاص حقوقی، نماینده‌ی شرکت اقدام به ایجاد یک حساب کاربری به نام شرکت می‌‌نماید و در این صورت، اطلاعات ثبتی شرکت از قبیل نام کامل شرکت، شماره‌ی ثبت و شناسه‌ی ملی شرکت در اداره‌ی ثبت شرکت‌‌ها می‌‌بایست در کنار مشخصات نماینده‌ی شرکت در فرم مشخصات تکمیل گردد.
 • ۳-۲- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سامانه پلاک وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده ، شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد
 • ۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان خدمت گیرنده در پلاک داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
 • ۵-۲- هر کاربر با ثبت‌نام در پلاک و ایجاد حساب کاربری به نام خود صحت انتساب تمام پیام‌های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته و درنتیجه حق هرگونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده‌ی پیام‌های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می‌نماید.
 • ۶-۲- مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌شود مطلقاً به عهده‌ی شخص کاربر است، درنتیجه ضروری است که کاربر در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود، ازجمله نام کاربری و رمز عبور، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد و از این طریق مانع استفاده‌ی دیگران از آن گردد. همچنین ضروری است که کاربر در صورت ظن به دسترسی ثالث به‌حساب کاربری خویش ، شخص کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت لزوم شرکت را مطلع کند تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.
 • ۷-۲- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد و یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات پلاک متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
 • ۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری نماید.

ماده ۳ – تعهدات کاربران پلاک
 • ۱-۳- کاربر متعهد است که در استفاده از خدمات پلاک تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند، نرم‌افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد و در همه حال، با در نظر گرفتن حیثیت تجاری نرم‌افزار پلاک و شرکت، مرتکب رفتاری نشود که اعتبار نرم‌افزار پلاک را خدشه‌دار نماید. مسئولیت هر نوع اقدام کاربر که منجر به بروز آسیب بدنی، جانی یا مالی گردد به عهده‌ی کاربر است و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
 • ۲-۳- کاربر مشتری و یا پلاک یار متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات پلاک به صورتی که به پلاک یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند ، استفاده نکنند. در صورتی که کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا کاربر پلاک یار نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات پلاک در جهت منافع شخصی و یا آسیب ها اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
 • ۳-۳- کاربر مشتری و پلاک یار متعهد می شوند پس از اتمام خدمت از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از نرم افزارهای پلاک ، از یکدیگرکسب کرده است ، استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوه دیگری نیز مغایر با قوانین پلاک خواهد بود. لذا کاربران متعهد خواهند بود ، فقط در شرایط ضروری و در مدت زمان ارائه خدمت از اطلاعات یکدیگر مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند
 • ۴-۳- کاربر مشتری و پلاک یار تعهد مینمایند ،که از هرگونه ارتباط مستقیم با یکدیگر در خصوص دریافت خدمت اجتناب نمایند . بدیهی است تضمین کنترل کیفیت و گارانتی بازگشت وجه ، مورد تائید پلاک نبوده و مشتری هیچگونه ادعائی دراین خصوص و یا خسارت احتمالی حادث نخواهد داشت و درصورت آگاهی ، از این اتفاق پلاک میتواند نسبت به انسداد حساب کاربری طرفین اقدام نماید .
 • ۵-۳- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از پلاک به عهده کاربران است.
 • ۶-۳- کاربر تنها مجاز است از پلاک برای رفع نیازهای شخصی استفاده کند و باید از فروش یا استفاده‌ی تجاری از خدمات آن اجتناب نماید. در صورت تخلف، چهار برابر هزینه‌ی خدمات انجام‌شده از سوی متخلف به‌عنوان وجه التزام تخلف از وی اخذ خواهد شد. وصول این مبلغ نافی حق شرکت برای طرح دعوای جبران خسارت وارده نخواهد بود. بدیهی است این حکم شامل اشخاص حقوقی نیز میباشد .
 • ۷-۳- مشتری متعهد میگرددکه تنها زمانی که قصد استفاده از خدمت را دارد اقدام به ثبت درخواست نماید .
 • ۸-۳- کاربر پلاکیار از طریق سامانه پلاک به عنوان متخصص اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک درخواستی مینماید، لذا صحت کلیه اطلاعات وارده برعهده ایشان بوده و خدمات مورد نیاز مشتریان را متعهدانه و منصفانه به ایشان ارائه دهد . پلاک میتواند در صورت مغایرت اطلاعات با قوانین و مقررات شرکت اقدام به مسدود کردن حساب کاربری پلاکیار نماید.
 • ۹-۳- پلاک یار در پذیرش درخواست انجام خدمات یا رد آن مخیر است و اگر پس از ارسال درخواست خدمت و پذیرش ، خدمت را لغو کند، یا در مکان و زمان مشخص حضور پیدا نکند با توجه به عدم رعایت مقررات مربوط که منجر به عدم حفظ شهرت کاری و اعتبار پلاک می شود، پلاک هزینه‌ای به عنوان جریمه از او کسر یا از نامبرده وصول کند.
 • ۱۰-۳- هر گونه تخریبی غیر اصولی که در نتیجه استفاده از خدمت در منزل مشتری ایجاد شود،مشروط بر اثبات قصور از طریق مراجع قانونی توسط پلاکیار، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط بر عهده پلاک یار خواهد بود.
 • ۱۱-۳- مشتری تا ۲۴ ساعت پیش از زمان سفارش درخواستی بدون محدودیت می‌تواند سفارش خود را ابطال کنید . درصورتیکه کمتر از ۲۴ ساعت به زمان سفارش نسبت به ابطال درخواست خود اقدام کند ، درصدی از مبلغ پرداختی کسر و مابقی عودت خواهد شد. کسر از مبلغ پرداختی صرفاً به این دلیل است که 'پلاک یار' انتخابی شده برای سرویس شما در وقت باقیمانده امکان دریافت سرویس جدید نخواهد داشت و این امر ضرر و زیان مالی برای وی به همراه خواهد داشت . چنانچه مشتری قصد ابطال سفارش خود را دارد؛ برای لغو یا تغییر زمان آن، باید با واحد امور مشتریان تماس بگیرد.
 • ۱۲-۳- کاربر اقرار می‌نماید که با افتتاح حساب کاربری در پلاک تنها مجوز استفاده‌ی غیر انحصاری، غیرقابل‌انتقال و محدود از خدمات آن را دریافت می‌کند و به‌این‌ترتیب مدعی مالکیت یا حقی نسبت به پلاک (اعم از کپی‌رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نیست، در غیر موارد مصرح در این قرارداد اجازه‌ی استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم‌افزارهای پلاک را ندارد و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی شرکت نسبت به نرم‌افزارها و ملحقات آن خواهد بود.
 • ۱۳-۳- کاربر می‌پذیرد که قرارداد حاضر یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت است و شرکت می‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ‌گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود کند و مانع استفاده‌ی کاربر از خدمات پلاک گردد.
 • ۱۴-۳- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی را که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل یا نرم‌افزارهای پلاک در خصوص استفاده از خدمات پلاک و شرایط آن برای کاربر ارسال می‌گردد مطالعه نماید و در صورت عدم موافقت، ضمن توقف استفاده از خدمت ها، مخالفت خود را بصورت رسمی به اطلاع شرکت برساند. عدم اطلاع رسانی به شرکت و یا استمرار استفاده از نرم افزار های پلاک، به منزله امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را به مفاد سند مزبور متعهد و ملتزم می‌نماید.
 • ۱۵-۳- کاربر مشتری و پلاک یار تعهد می‌نمایند از مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و ... در طول انجام خدمات جتناب نماید. همچنین استفاده یا در اختیار داشتن اسلحه، وسایل قمار و... در حین انجام خدمات ممنوع است و حق لغو حساب کاربری، جریمه و نیز دعوی حقوقی و کیفری علیه وی را برای شرکت ایجاد می‌کند.
 • ۱۶-۳- مشتری در طول دریافت خدمات ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران از هر نظر می باشد و درنتیجه رعایت مقررات مربوط به حجاب برای بانوان و... ، برای مشتری الزامی است ، که در غیر این صورت مسئولیت کلیه پیشامدهای احتمالی بر عهده مشتری می‌باشد.
 • ۱۷-۳- مشتری موظف است در زمان مقرر در مبدأ خدمات (نشانی‌ای که در درخواست خدمات ثبت‌شده است) حضور داشته باشد و یا فرد مورد اعتمادی را به متخصص جهت نظارت بر انجام صحیح خدمات معرفی نماید، در غیر این صورت شرکت مجاز خواهد بود معادل هزینه‌ی خدمات را از اعتبار او کسر یا از نامبرده وصول نماید. وصول این مبلغ، نافی اختیار شرکت برای انسداد حساب کاربری وی موصوف نخواهد بود.
 • ۱۸-۳- مشتری موظف است هزینه‌ی خدمات را به یکی از طرق پیش‌بینی‌شده پرداخت نماید. پس از ارسال درخواست خدمات یا پس از پایان خدمات (در فرضی که شرایط خدمات پایان یابد) . مشتری نمی‌تواند به میزان هزینه‌ی خدمات اعتراض کند و یا اینکه پس از پرداخت ، تقاضای استرداد مبلغ پرداختی را خارج از شرایط مذکور در این قرارداد بنماید. درصورتی‌که مشتری به هر علت ازجمله به خاطر اشکالات فنی، ارتباطی، قطع شبکه‌ی تلفن همراه، بروز نقص در نرم‌افزار و ... نتواند هزینه‌ی خدمات را پرداخت کند، شرکت مجاز خواهد بود که این هزینه را از اعتبار کاربر در پلاک کسر و یا مبلغ آن را از نام‌برده وصول نماید و مشتری نمی‌تواند نسبت به این اقدام اعتراضی داشته باشد.
 • ۱۹-۳- دادن وعده های غذایی (ناهار و شام ) از سوی مشتری اجباری نیست و مشتریان بر اساس منش خود در این خصوص مخیر می باشند، همچنین برای درخواست های ۸ ساعته نظافت مدت ۳۰ دقیقه به منظور صرف ناهار و نماز در نظر گرفته می شود.
 • ۲۰-۳- هزینه ایاب و ذهاب برای سفارشات نظافتی که بعد از ساعت ۹ شب (۲۱) به پایان می رسد بر عهده مشتری می باشد.
 • ۲۱-۳- کاربر می‌پذیرد که پلاک ممکن است از ارسال SMS (پیامک) به عنوان راه ارتباطی خود با وی استفاده کند. کاربر می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود.
 • ۲۲-۳- کاربر می‌پذیرد اعتبار هدیه ای که در حساب کاربری خود در پلاک دارد مستقل از روش کسب آن فقط برای استفاده از خدمت ارایه شده توسط پلاک قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 • ۲۳-۳- پلاک ممکن است کدهایی به منظور هدیه به مشتریان ارائه کند که با وارد کردن این کدها در سامانه و برنامه های موبایل، تخفیفاتی به مشتری داده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به اعتبار کاربر در پلاک اضافه شود. لذا مشتری می‌پذیرید که اجازه انتقال یا فروش آنها را به افراد دیگر ندارد. همچنین مشتریان مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند (حتی اگر پلاک اقدام به انتشار آنها در فضاهای کرده باشد) . مگر اینکه پلاک رسما این اجازه را به آنها داده باشد.
 • ۲۴-۳- مشتری می‌پذیرد کدهایی که جهت ارایه تخفیف به وی داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که پلاک برای ارائه این کدها هزینه ای از مشتریان دریافت نمی‌کند، این حق برای پلاک محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که پلاک تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته است و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجه استفاده از آنها به حساب مشتری اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
 • ۲۵-۳- کاربر حق ندارد هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای پلاک شامل دیکامپایل(Decompile)، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازه چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
 • ۲۶-۳- کاربر مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخه دیگری از پلاک را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین وی مجاز نیست در نرم‌افزار پلاک یا در روش ارائه سرویس تغییر یا اخلالی ایجاد کند. کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری(Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند.
 • ۲۷-۳- کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش پلاک انجام دهد.
 • ۲۶-۳ - حضور بانوان در زمان ارایه خدمات نظافت توسط پلاک یاران خانم الزامیست .
 • ۲۸-۳- کاربران در زمان اتمام سفارش موظف به بازدید و تحویل گرفتن خدمات ارائه شده از سوی پلاک یاران می باشند. تنها خدمات فنی و تعمیرات ارائه شده توسط پلاک یاران توصیه شده دارای هفت روز ضمانت خدمت خواهند بود. لذا کاربر مشتری در صورت عدم رضایت از خدمات درخواستی مکلف است ظرف مدت مذکور مراتب را جهت پیگری از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@pelak.com و یا امور مشتریان اعلام نماید
 • ۲۹-۳- پلاکیار صرفاً در خصوص خدمت ثبت شده در سیستم و در حیطه وظائف خواسته شده در سفارش، مسئول می باشد و هرگونه حادثه و تخریب احتمالی خارج از آن بر عهده مشتری می باشد.

ماده۴ - تعهدات پلاک
 • ۱-۴- پلاک عامل ارائه خدمات نیست ، بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که از این طریق ارتباط بین مشتریان و پلاک یاران را بر انجام یک خدمت فراهم آورده و تلاش دارد تا فرایند انجام خدمات یادشده را تسهیل نماید. لذا هر نوع خدماتی که در قالب این پلتفرم صورت می‌گیرد یک قرارداد مستقل فی‌مابین مشتری و پلاک یار است و پلاک تنها زمینه‌ی انعقاد این قرارداد را مهیا می‌کند. تأکید می‌شود که شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی - اعم از حقوقی و کیفری - در قبال اتفاقات حین انجام خدمات در مقابل کاربران - اعم از مشتریان و متخصصان - اشخاص ثالث و همچنین تعهد یا مسولیتی در مورد استخدام و روابط کارفرمایی با افراد ثبت نام شده در سیستم را ندارد .
 • ۲-۴- پلاک با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس از 8 صبح لغایت 12 شب، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران ورفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه خدمات و نیز ایجاد صلح و سازش فی مابین مشتریان و پلاک یاران می‌کند.
 • چنانچه هر یک از کاربران پلاک در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات پلاک مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
 • ۳-۴- پلاک متعهد به تلاش ، برای ارائه‌ی خدمات باکیفیت است و میکوشد تا با به‌روزرسانی نرم‌افزارها متناسب با نیاز کاربران ،کیفیت و نوع خدمات ارائه ‌شده را ارتقا بخشد.
 • ۴-۴- پلاک تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند . اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.
 • ۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران اعم از خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان بعنوان اطلاعات محرمانه نزد پلاک محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارایه اطلاعات کاربران اعم از مشتریان و یا پلاک یاران به مراجع مذکور می‌باشد.
 • ۶-۴- نظر به این‌که پلاک تنها خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌دهد و در انجام خدمات دخالت ندارد، شرکت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مربوط به کیفیت انجام خدمات، سلامت روحی و جسمی متخصصان، صلاحیت و مهارت لازم متخصصان، زمان دریافت خدمات و کیفیت خدماتی که متخصص به مشتری ارائه می‌دهد انجام خواهد داد و از طریق سیستم های پشتیبانی، مرکز تماس و شعب مراجعه حضوری، سعی در رفع اختلافات به وجود آماده خواهد نمود.
 • ۷-۴- شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث - که ممکن است موجب حدوث نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد - نخواهد داشت.
 • ۸-۴- شرکت پلاک ، واسطه و بازاریاب اینترنتی میباشد و تنها موظف به ارسال درخواست مشتریان به متخصصین بوده.

ماده۵ - هزینه‌ها و پرداخت
 • ۱-۵- مشتری آگاه است که استفاده از پلاک می‌تواند هزینه‌هایی برای او داشته باشد.
 • ۲-۵- امکان استرداد هزینه‌هایی که مشتری به پلاک می‌پردازد تنها مطابق شرایطی که در این قرارداد آمده ، امکان پذیر میباشد .
 • ۳-۵- هزینۀ خدمات ارائه شده از سوی پلاک ، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات از جمله نوع ، زمان درخواستی ، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی پلاک بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر اعم از مشتری و پلاک یار ، هیچ یک حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص را نخواهد داشت.
 • ۴-۵- مشتری می‌پذیرد هزینه بعضی از خدمات به طور تقریبی در پلاک از طرف پلاک یار مشخص شده و ممکن است با توجه به جزئیات خدمت مورد نظر و پس از انجام بازدید توسط پلاک یار تغییر در آن اعمال گردد و قیمت نهایی پس از بازدید به وی اعلام خواهد شد ، لذا در صورت تایید مشتری ، اعتراضی نسبت به هزینه خدمت نمی‌تواند داشته باشد.